طراحی و ارتقای نرم افزار سیستم های کنترل

واحد نرم افزار و كنترل شركت صنعتي فارس اسكات با دارا بودن پرسنل مجرب و متخصص در زمينه هاي مهندسي كامپيوتر (نرم افزار - سخت افزار)، مهندسي الكترونيك و مهندسي مخابرات، تجزيه و تحليل، طراحي، پياده سازي و راه اندازي نرم افزارهاي كنترلي و مانيتورينگ را بر عهده داشته است. یکی دیگر از فعالیتهای مورد نیاز صنایع در این زمینه ارتقای نرم افزار ها و سیستمهای قدیمی است که یا کارایی خود را از دست داده اند و یا بدلیل  عدم پشتیبانی سیستمها  ها توسط شرکت‌های تولید کننده با گذشت زمان ارتقای آنها ضروری میباشد.
شرکت فارس اسکات تجارب منحصر به فردی در زمینه ارتقای نرم افزار های سیستم‌های کنترل  بدون توقف پروسس و تولید داشته است.

*برخي از فعاليت هاي ارتقای نرم افزاری سیستمهای کنترل در سال هاي اخير به قرار زير است:

-Upgrading  سيستم كنترل ((ESD , PCS و F&G) سكوي ايلام

- Upgrading سيستم كنترل (ESD , PCS و F&G) سكوي نصر

- Upgrading سيستم كنترل (ESD) سكوهاي فرعي نصر و ايلام

- Upgrading سيستم كنترل (ESD , PCS و F&G) تاسیسات خشکی ایلام سیری و ادغام سیستم با سیستمهای تامینی برای تاسیسات خشکی قدیمی سیری

- Upgrading سيستم كنترل DCS تاسیسات نفتی سکوی سلمان و  سيستم كنترل DCS تاسیسات گازی سکوی سلمان و ادغام کنترل دو بخش 

  

logo