پروژه های گروه سایر صنایع

فولاد خوزستان

در سال 1384 شرکت صنعتی فارس اسکات موفق به انجام پروژه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات PLC اتومات ریکلیمر واحد انباشت و برداشت شرکت فولاد خوزستان (KSC) شد

logo