پروژه های گروه اتوماسیون صنعتی

سیلو های گندم

طراحی ساخت و نصب سیستم های كنترل اتوماتيك و مونيتورينگ فرایند سيلو های اهواز کرمانشاه خرم آباد نیشابور بجنورد کاشان و آباده

logo