کالیبراسیون

پس از گذشت سه دهه تلاش مستمر و بي وقفه در عرصه سازندگي كشور و تجربه اندوزي در تهيه، نصب، راه اندازي و اتوماسيون تاسيسات برقي و ابزار دقيق در صنعت نفت و گاز، پتروشيمي و صنايع كاني فلزي و غير فلزي، اين شركت به منظور ارائه خدمات گسترده تر اقدام به تاسيس و راه اندازي آزمايشگاه كاليبراسيون تجهيزات ابزاردقيق در زمينه هاي دما و فشار كرده است.
اين شركت در سال 1391 موفق به دريافت گواهينامه تاييد صلاحيت به شماره 2629/Fa از سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص كميّت هاي فشار و دما گرديده و آمادگي ارائه خدمات خود در محل آزمايشگاه اين شركت يا سايتهاي مشتريان را دارد

 

كاليبراسيون كميت هاي دما:

-انواع حسگرها و ترانسميترهاي دما اعم از مرجع، صنعتي و انواع ترموكوپل به همراه ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون، باتوانايي پشتيباني پروتكل حسگرهاي هوشمند مانند:HART وField bus

-كاليبراسيون انواع دماسنج و ترانسميتر مرجع و صنعتي از نوع مقاومت هاي ترميستور نظير پلاتيني به همراه ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايي پشتيباني پروتكل حسگرهاي هوشمند مانندHART و Field bus

-كاليبراسيون انواع دماسنج عقربه اي شامل دوفلزي (Bi-metallic) و انواع سيستم پرشده (Filled system) به همراه ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون

-كاليبراسيون انواع محفظه هاي كنترل شده دمايي شامل انواع محيط هاي كاليبراسيون، فريزرها، انكوباتورها، كوره ها، آون ها ، سالت اسپري ها و MFI

 

بهترين عدم قطعيت و همچنين قابليت رديابي اندازه گيري ها در كميت دما در اين آزمايشگاه از طريق حسگرهاي مرجعPRT و ترموكوپل هاي مرجع نوع S موجود در اين آزمايشگاه در گستره ي دمايي از 35- تا 1100 + درجه سلسيوس تامين مي گردد. اين آزمايشگاه همچنين داراي انواع حسگرهاي مرجع در رده هاي مختلف اندازه گيري، انواع نمايشگر هاي مرجع آزمايشگاهي، پرتابل و همچنين محيط هاي كاليبراسيون متنوع مرجع و پرتابل در گستره ي فوق الذكر مي باشد.

 

كاليبراسيون كميت هاي فشار:

 

-كاليبراسيون انواع گيج هاي فشار، اختلاف فشار، خلاء، تركيبي عقربه اي، الكتريكي مرجع و صنعتي و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون

-كاليبراسيون انواع ترانسميتر و ترانسديوسر فشار، اختلاف فشار، خلاء ويا تركيبي (گيج ويا مطلق) و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايي پشتيباني پروتكل حسگرهاي هوشمند مانند:HART و Field bus

-كاليبراسيون انواع Level Meter فشاري و اختلاف فشاري

-كاليبراسيون اختلاف فشار سنج هاي فلومترها

-كاليبراسيون مانومترها

-ميز تست و كاليبراسيون شيرهاي اطمينان فشار (PSV) با دامنه هاي متغير bar0-2 bar، 0-10bar ،0-15bar، 0-50bar ،0-100bar

 

بهترين عدم قطعيت و همچنين قابليت رديابي اندازه گيري ها در كميت فشار در گستره بين  0.7bar-  تا 1000bar  تامين مي گردد.

logo