اتوماسیون کوره های رنگ کارخانجات هپکو اراک

اتوماسیون کوره های رنگ کارخانجات هپکو اراک

  طراحی، تامین ، مونتاژ و نصب، تست و راه اندازی سیستم PLC تابلوهای کنترل سالن جدید رنگ محصول مجتمع تولیدی هپکو در سال1383 توسط شرکت صنعتی فارس اسکات  انجام شد

تصاویر پروژه

logo