سیستم مدیریت توزیع انرژی ( PDCS)

سیستم مدیریت توزیع انرژی ( PDCS)

در مجتمع های تولیدی صنعتی برای مدیریت توزیع انرژی خصوصا" در پیک مصرف برق و هنگام مصرف از ژنراتور داخلی مجتمع به  سیستم مدیریت توزیع انرژی ( PDCS) نیاز مبرمی وجود دارد. این شرکت برای مجتمع های صنعتی سیستم مدیریت توزیع انرژی تامین نموده است

- سيستم كنترل توزيع توان (PDCS) پتروشيمي بندرامام

 • هدف از این پروژه مونیتورینگ و کنترل توزیع توان در پتروشیمی بندر امام بوده است که طراحی و ساخت آن به سفارش شرکت PIDEC توسط این شرکت انجام شده است. در اين پروژه از دوعدد PLC زيمنس سري S7-300 به منظوركنترل پروسه و دو PC به منظورمونيتورينگ استفاده شده است.
 • این سیستم با استفاده از PLC سری 317 زیمنس با CPU بصورت REDUNDANT  تامین شده است
 • ماژولهای ورودی و خروجی استفاده شده داراي خاصيت HOTPLUG بوده و در حین سرویس دهی سیستم قابل تعویض می باشند.
 • کامپیوترهای  استفاده شده به منظور مونيتورينگ بصورتREDUNDANT  عمل مي نمايند و بدين منظور از شبكه REDUNDANT ETHERNET استفاده شده است.
 •  اطلاعات 13 لينك مربوط به METERING DEVICE ها ازطريق شبكه MODBUS به سيستم كنترل منتقل گرديده و سپس جهت مونیتورینگ به  PC ارسال مي گردد.

- سيستم كنترل توزيع توان (PDCS) واحدهاي اوره، اوره هندلينگ و آمونياك پتروشيمي شيراز (Urea, Urea handling & Ammonia)

 •  هدف از این پروژه مونیتورینگ و کنترل توزیع توان در واحدهای اوره، اوره هندلینگ و آمونیاک پتروشیمی شیراز بوده است که طراحی و ساخت آن به سفارش شرکت  PIDEC  توسط شرکت صنعتی فارس اسکات انجام شده است. در این پروژه از دو عدد  PLC زیمنس سری  S7 - 400 به منظور کنترل سیستم و دو عدد    PC به منظور مونیتورینگ استفاده شده است.
 • کامپیوتر های  استفاده شده در این پروژه بصورت Redundant می باشند که در حالت عادی یکی از CPU ها فعال بوده و کنترل پروسه را عهده دار است و CPU دیگر standby می باشد.
 • I/O های استفاده شده دارای خاصیت Hot Plug بوده و در حین سرویس دهی سیستم قابل تعویض می باشند. بنابراین چنانچه یکی از کارت ها آسیبی ببیند بدون اینکه کل سیستم دچار مشکلی گردد می توان آن را تعویض نمود.
 • CPU های استفاده شده در این پروژه بصورت Redundant می باشند که در حالت عادی یکی از CPU ها فعال بوده و کنترل پروسه را عهده دار است و CPU دیگر standby می باشد
 • برای ارتباط با کامپیوترهای سیستم شبکه Redundant Ethernet استفاده شده است.
 • اطلاعات لینک های مربوط به Metering Device ها از طریق شبکه Modbus به سیستم کنترل منتقل گردیده و سپس جهت مونیتورینگ به PC ارسال می گردد.

 

تصاویر پروژه

logo