اسکادا - پروژه قطار شهری شیراز

اسکادا - پروژه قطار شهری شیراز

 سيستم SCADA مترو شیراز مهمترین  پروژه انجام شده این شرکت در زمینه اسکادا می باشد.  برای اطلاعات بیشتر به بخش پروژه های حمل و نقل ریلی این شرکت مراجعه فرمایید.

تصاویر پروژه

logo