راه اندازی کامل خط تولید؛ سيمان سپاهان

راه اندازی کامل خط تولید؛ سيمان سپاهان

در پروژه احداث خط تولید 3300 تنی سيمان سپاهان این شرکت علاوه بر نصب و تست سرد و گرم تجهيزات برق و کنترل و ابزار دقيق پروژه  مسئولیت راه اندازی کامل خط شامل موارد زیر را برعهده داشته است.

  • راه اندازی میکانیکال تجهیزات
  • راه اندازی برقی و کنترلی و ابزار دقیقی تجهیزات
  • تنظیم و به ظرفیت رساندن عملکرد تجهیزات مختلف
  • تست وتایید عملکرد سیستم کنترل از لحاظ رعایت اینترلاکها
  •  استارتهای تکی و گروهی
  •  تست و تایید و تکمیل  HMI
  •   تنظیم مواد و به ظرفیت رساندن کامل خط
  •  انجام تست عملکرد 72 ساعته

 

تصاویر پروژه

logo