پروژه خارج از کشور؛ سیمان تبا ابوظبی

پروژه خارج از کشور؛ سیمان تبا ابوظبی

این شرکت تکمیل میکانیال و الکتریکال و راه اندازي مكانيكال و برقي وبهره برداري از كارخانه سيمان 2000 تني شركت سيمان TEBA در ابوظبي را انجام داده است. این کارخانه دارای امکانات دریافت و ذخیره کلینکر برداشت توزین و انتقال کلینکر به آسیاب سیمان و انتقال سیمان به سیلو ها و تجهیزات روتوری پکر و تحویل کیسه ای و فله سیمان بود که نصب میکانیکال و برقی در حدود 90 درصد انجام شده بود ولی کسری های قابل توجهی وجود داشت. هیچ موتور برقی ای در کارخانه تک استارت نشده بود

خدمات این شرکت در این پروژه به شرح زیر بود.

خدمات مهندسی، برنامه ریزی تولید و تامین مواد اولیه و فروش شامل:

 • طبقه بندی اسناد فنی و ایجاد بایگانی فنی
 • تعیین کمبودهای برقی کنترلی و ابزار دقیقی کل خط
 • تامین لیست قطعات یدکی راه اندازی و نگهداری دوساله
 • تدوین چارت سازمانی پرسنل بهره برداری و تعمیر و نگهداری
 • جمع آوری و تدوین دستورالعمل های بهره برداری و تعمیر و نگهداری
 • تدوین چارت سازمانی واحد های بازرگانی و سازماندهی خرید مواد اولیه و فروش محصول

خدمات تکمیل نصب و راه اندازی:

 • تکمیل نصب میکانیکال و برقی
 • تامین کمبودهای برقی کنترلی و ابزار دقیقی کل خط
 • رفع عیب و تنظیم تجهیزات میکانیکی
 • طراحی و سفارش گذاری و نصب بونکر ذخیره مواد و باند های انتقال مواد جهت برداشت از سالن کلینگر و انتقال به سیستمهای توزین
 • تنظیم تجهیزات میکانیکال آسیاب از جمله سپراتور الواتور سیستمهای هوادهی آسیاب و شارژ آسیاب
 • تکمیل سخت افزاری سیستم کنترل
 • تست تجهیزات سیستم کنترل و تابلو های برق
 • راه اندازی تابلو های توزیع
 • راه اندازی تابلو دور متغییر سپراتور باندهای توزین و تابلو MV آسیاب
 • راه اندازی تجهیزات بعد و قبل از آسیاب  و راه اندازی آسیاب و رفع عیب از سیستمهای تامینی که با توجه به ترک کار تامین کننده اصلی همگی دچار اشکالات مختلفی بودند
 • به ظرفیت رساندن آسیاب و تجهیزات بعد و قبل آن
 • تجهیز آزمایشگاه و تامین کیفیت محصول مورد نظر بازار

مدیریت بهره برداری

 • گزینش و آموزش پرسنل بهره برداری و تعمیر و نگهداری
 • آموزش و ایجاد واحد های بازرگانی و سازماندهی خرید مواد اولیه و فروش محصول
 • آموزش و ایجاد دفتر فنی
 • آموزش و ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • مدیریت بهره برداری و تعمیرات و نگهداری بمدت دو سال پس از آغاز بهره برداری

تصاویر پروژه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
logo