نصب و راه اندازی سیستم های برق و کنترل و ابزار دقیق

نصب و راه اندازی سیستم های برق و کنترل و ابزار دقیق

شرکت صنعتی فارس اسکات در اجرای تعدادی از پروژه های سیمانی مجری نصب و راه اندازي بدون بار (سرد) و با بار (گرم) كليه تجهيزات برق، سيستم كنترل و ابزاردقيق فاز بوده است که به اهم آنها اشاره می شود:

- خط تولید 3300  تنی سیمان موند دشتی

- خط تولید 3300  تنی  سیمان لامرد

- خط تولید 3300  تنی  سیمان شهرکرد

- خط تولید 3300  تنی طرح گسترش سیمان پپاهان

- خط تولید 2000  تنی طرح گسترش سیمان اصفهان

اهم فعالیت های نصب این پروژه ها به شرح زیر بوده است:

 • نصب و مونتاژ و سربندی تست  کلیه تجهیزات پست HV شصت و سه کیلو ولت و تنظیم رله های حفاظتی و راه اندازی پست
 • نصب و  سربندی و تست کلیه ترانسهای کارخانه و راه اندازی آنها
 • نصب و سربندی و مونتاژ و تست  کلیه تجهیزات پست MV شش و سه دهم کیلو ولت و تنظیم رله های حفاظتی و راه اندازی پست
 • نصب و سربندی و مونتاژ و تست  کلیه تجهیزات پست LV چهار صد ولت و تنظیم رله های حفاظتی و راه اندازی پست ها
 • سینی گذاری کل خط تولید و تونلهای برق و تاسیسات
 • کابل کشی کامل سایت شامل کابلهای فشار قوی و فشار ضعیف و کنترل و ابزار دقیق و کابل های نوری
 • نصب و سربندی کلیه تجهیزات کنترل و پروگرامینک کنترلرهای PLC و کامپیوترهای کنترل مرکزی و تست سرد و گرم ورودی ها و خروجی ها و راه اندازی سیستم کنترل
 • سربندی  و تست  کلیه تجهیزات انواع موتور های برقی و درایور های آنها
 • نصب و سربندی و کالیبراسیون و راه اندازی کلیه تجهیزات ابزار دقیق
 • نصب و راه اندازی سیستمهای برق اضطراری شامل دیزل ژنراتورها و UPS  ها
 • نصب و راه اندازی پکیجهای برقی و ابزار دقیقی مانند آنالیزر های اکسیژن و مونو اکسید کربن و اسکنر کوره و دوربین های کوره و کولر و تجهیزات مشعل کوره و گریس پاشها
 • نصب و سربندی و مونتاژ و تست  کلیه تجهیزات بانکهای خازنی
 • نصب و سربندی  و تست  کلیه تجهیزات برقگیر و کلیه جانکشن باکسها و واحد های کنترل محلی موتورها
 • نصب و سربندی و مونتاژ و تست  کلیه تجهیزات ارت
 • مشارکت در راه اندازی کل خط تولید با مسئولین راه اندازی میکانیکال و پروسس

تصاویر پروژه

کابل کشی پری هیتر
ریکلایمر
بلوئر روم
ترانس های پست 4
گریت کولر
هیدرو لیک کولر
یونیت هیدرولیک آسایاب مواد
استارت موتور اصلی آسیاب
تابلوی هات گاز
راه اندازی کمپرسور ها
درایو های FC
نصب ابزار دقیق مشعل کوره
logo