سیستم انتقال اتوماتیک مواد خط تولید قطعات لاستیکی

سیستم انتقال اتوماتیک مواد خط تولید قطعات لاستیکی

سیستم انتقال اتوماتیک مواد خروجی بنبوری به قالب های تولید قطعات لاستیکی شامل تجهیزات زیر می باشد:

دارای یک محرک موتوری و سه محرک نیوماتیک

کنترل اتوماتیک جهت انتقال مواد خروجی بنبوری به بخش قالبگیری

دارای امکان کنترل دستی مرحله به مرحله

تشخیص موقعیتها با پراکسیمیتی سویچ

دارای زمانگیری نظارت بر عملکرد و صدور اخطار در صورتی که روال عادی حرکت دچار اخلال گردد.

کنترل توسط کنترلر هوشمند برنامه ریزی شده

تصاویر محصول

logo