تابلوهای ثابت برق صنعتی

تابلوهای ثابت برق صنعتی

شرکت صنعتی فارس اسکات برای پروژه های خود و پکیج های تولیدی خود و به سفارش مشتریان  در کارگاه خود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز تابلو های برق صنعتی تولید می نماید.

طراحی تابلو، ساخت بدنه تابلوها، چیدمان قطعات انجام شمش کشی و سیم کشی سربندی قطعات و تست و کنترل کیفیت مجموعه فعالیتهایی است در این تولید صورت می پذیرد

نمونه ای از سفارشات تابلو های برقی ثابت این شرکت  و تابلو های ثابتی که برای پکیج ها و تولیدات این شرکت بکار می رود به شرح زیر است

  • تابلو های توزیع خط جدید شرکت فراراب

به سفارش کارخانه تولیدی فراراب طراحی و ساخت تابلوهای توزیع ترانسهای جدید کارخانه در کارگاه تولیدی این شرکت انجام شد مجموعاً نه سلول دو طرفه مجهز به کلید های اصلی حفاظتی بعد از ترانس و کلید های توزیع بخشهای مختلف کارخانه و برخی از مصرف کننده های اصلی کارخانه در این تابلو ها تعبیه گردید.

  • تابلو های روشنایی و توزیع برق پارکینگ احسان مترو شیراز

به سفارش شرکت پارس گستر طراحی و ساخت 15 دستگاه تابلو دیواری و 9 دستگاه تابلو ایستاده روشنایی و توزیع برق مربوط به پارکینگ احسان مجهز به کلیدهای اصلی حفاظتی و کلید های توزیع تابلوهای روشنایی سالن های مختلف در کارگاه تولیدی این شرکت انجام شد.

  • تابلو MCC  پکیج تولید هیپوکلریت سدیم پتروشیمی خارگ

نمونه تابلو های MCC  که برای پکیج های تولیدی این شرکت ساخته شده تابلو برق پکیج تولید هیپوکلریت سدیم پتروشیمی خارگ می باشد. این تابلو فیدر های منابع تغذیه سلول های الکترولیز  و شیرهای برقی و فن ها و پمپ های پکیج از این تابلو تغذیه و کنترل می گردند.

  • تابلو کنترل پست HV سیمان شهرکرد

تصاویر محصول

تابلو کنترل پست HV سیمان شهرکرد
تابلوی دوطرفه توزیع برق نرمال و اضطراری کارخانه فراپیشتاز هونام
تابلوی دوطرفه توزیع برق نرمال و اضطراری کارخانه فراپیشتاز هونام
شمش کشی تابلو برق
تست و کنترل نهایی
بسته بندی
حمل
logo