انواع منابع تغذیه صنعتی

انواع منابع تغذیه صنعتی

شرکت صنعتی فارس اسکات در زمینه تولید  منابع تغذیه سوچپینگ دارای پروانه تاسیس در منطقه ویژه اقتصادی شیراز می باشد. این شرکت در زمینه ساخت ماژولها  منابع تغذیه سوچپینگ و تابلو های منابع تغذیه صنعتی  همواره تولیداتی داشته است.
عمده ترین تولیدات این شرکت به شرح زیر می باشد:

• منبع تغذیه سوچپینگ با کنترل آمپر با ظرفیت 0 تا 1200A و ولتاژ 0 تا 60VDC قابل استفاده در پکیج های الکترولیز با قابلیت موازی شدن با منبع تغذیه مشابه و تولید منابع تغذیه با طرفیت بالاتر و تقسیم بار روی هر کدام از منابع تغذیه تحت کنترل

• منبع تغذیه سوچپینگ با کنترل آمپر با ظرفیت 0 تا 200A و ولتاژ 0 تا 50VDC قابل استفاده در پکیج های الکترولیز با قابلیت موازی شدن با منبع تغذیه مشابه و تولید منابع تغذیه با طرفیت بالاتر و تقسیم بار روی هر کدام از منابع تغذیه تحت کنترل

• منبع تغذیه صنعتی سوچپینگ ثابت240W با امکان تنظیم دقیق ولتاژ  و دارای کنترل جریان  و حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و قابل اتصال بر روی ریل

• منبع تغذیه صنعتی سوچپینگ ثابت120W با امکان تنظیم دقیق ولتاژ  و دارای کنترل جریان  و حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و قابل اتصال بر روی ریل

• منبع تغذیه صنعتی سوچپینگ ثابت75W با امکان تنظیم دقیق ولتاژ  و دارای کنترل جریان  و حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و قابل اتصال بر روی ریل

 

تصاویر محصول

logo