انواع تابلو های کنترل دور موتورهای صنعتی

انواع تابلو های کنترل دور موتورهای صنعتی

شرکت صنعتی فارس اسکات در زمینه ساخت تابلو های کنترل دور موتور های صنعتی  همواره تولیداتی داشته است.
عمده ترین تولیدات این شرکت به شرح زیر می باشد:

طراحي و ساخت سيستم كنترل دور موتور 450 كيلو واتي DC  به سفارش سیمان خزر

• کنترل دور موتور MV به قدرت 2.7 مگا وات به روش کاسکاد با امکان برگشت انرژی به شبکه به سفارش سیمان بهبهان

• کنترل دور موتورهای توزین باندی به تعداد 6 عدد به سفارش سیمان لوشان

تصاویر محصول

logo