تولید انواع وسایل ابزار دقیق و حفاظتی

تولید انواع وسایل ابزار دقیق و حفاظتی

این شرکت در زمینه تولید انواع وسایل ابزار دقیق و وسایل حفاظتی خطوط تولید فعالیتهای موفقی داشته است

1- تولید وسایل ابزار دقیق:

-   ترانسميتر ولتاژ ( مبدل میلی ولت و ولت DC و AC  به سیگنال 20-4 mA بصورت پسویو )  

-  ترانسميترجريان ( مبدل آمپر DC و AC  به سیگنال 20-4 mA بصورت پسویو )

- ترانسميتر حرارت ترموكوبل با خروجی سیگنال 20-4 mA بصورت پسویو

-  ترانسميترتر حرارت RTD با خروجی سیگنال 20-4 mA بصورت پسویو

- تاكومتر  دیجیتال

-  توليد سورس ميلي ولت، ميلي آمپر

-  توليد مبدل RS232 TO RS458

- سویچ  حرارت سیم پیچ موتور

- سویچ تشخیص شعله بر اساس هدایت هوای احتراق

- نمایشگر توان سه فاز با پورت خروجی مود باس

- نمایشگر کمیتهای برقی نظیر ولت و آمپر و ضریب توان و فرکانس با پورت خروجی مود باس

2- وسایل حفاظتی خطوط تولید

- Pull Rope Switch  برای نصب در کنار تسمه نقاله با میکانیزم قفل در زمان تحریک

- Tilt Switch برای نصب در کنار تسمه نقاله با میکانیزم قفل در زمان تحریک

تصاویر محصول

تولید انواع ترانسمیترهای اکتیو و پسویو
تولید انواع ترانسمیترهای اکتیو و پسویو
logo