سازمان قطار شهری شیراز و حومه

این شرکت در خط یک سازمان قطار شهری شیراز ( Shiraz Metro ) فعالیتهایی به شرح زیر داشته است.

تامین تجهیزات و ساخت سیستمهای SCADA و BMS ایستگاه های خط یک متروی شیراز برای 22 ایستگاه و کنترل مرکزی و دپو و پارکینگ احسان

نصب و راه اندازی سیستمهای SCADA و BMS در حین بهره برداری از خط یک

 

logo