شرکت سیمان سپاهان

این شرکت در کارخانه  سیمان سپاهان (  SEPAHAN CEMENT CO ) بعنوان پیمانکار فعالیتهای زیر را بر عهده داشته است:

در پروژه احداث خط تولید 3300 تنی سيمان سپاهان این شرکت علاوه بر  مسئولیت راه اندازی کامل خط شامل موارد زیر را برعهده داشته است.

• نصب و تست سرد و گرم تجهيزات برق و کنترل و ابزار دقيق پروژه احداث خط تولید 3300 تنی جدید

• راه اندازی کامل خط شامل تجهیزات ثابت و دوار میکانیکال و تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق و راه اندازی پروسسی و رسیدن به ظرفیت اسمی

 

logo