شرکت صنایع شیمیایی فارس

این شرکت در طرح گسترش صنایع شیمیایی فارس ( FARS CHEMICAL INDUSTRIES ) بعنوان پیمانکار نصاب فعالیت زیر را برعهده داشته است:

• مهندسی کارگاهی نصب کلیه تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق و نصب تاسیسات ثابت و دوار و انجام انجام پایپینگ و عایقکاری واحد جدید فرمالدوئید  و مشارکت در راه اندازی پلانت

logo