شرکت نفت و گاز پارس

 این شرکت در پروژه های گازی شرکت نفت و گاز پارس ( POGC ) به شرح زیر فعالیت داشته است

•  عملیات نصب و پیش راه اندازی برق و کنترل و ابزار دقیق پالایشگاه گازی فلز 15 و 16 پارس جنوبی

•  عملیات نصب برق و کنترل و ابزار دقیق پالایشگاه گازی فلز 13 پارس جنوبی

 

 

 

logo