امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات

شرکت صنعتی فارس اسکات دارای واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز ( (SEEZ) ) با 2000m2 فضای کارگاهی و 1000m2 واحد طراحی و مهندسی میباشد.

امکانات  تولیدی این شرکت به شرح زیر است:

- امکانات طراحی و تولید و تست مدارات کنترلی هوشمند

- امکانات طراحی و  تولید و تست تابلو های کنترلی

- امکانات طراحی و تولید و تست تابلو های فیکس و کشویی

- امکانات طراحی و تولید و تست تابلو های الکترونیک صنعتی

- امکانات طراحی و تولید و تست پکیج های صنعتی

- امکانات طراحی و تولید و تست سیستمهای الکترو میکانیکی

- امکانات کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

logo