منابع انسانی

منابع انسانی

بعنوان مجری پروژه های صنعتی  و تولید کننده سیستمهای کنترلی توانمندی شرکت مرهون منابع نیروی انسانی آن می باشد.

جذب نیرو، آموزش خصوصا" آموزشهای حین اجرا و آموزش از طریق شرکتهای خارجی همکار در پروژه ها و آموزشهای خاص داخلی ما را قادر ساخته است در اجرای پروژه ها رضایتمندی کامل مشتریان را کسب نماییم .

امور پرسنلی تحت مدیریت منابع انسانی شرکت مدیریت می گردد.   مدیریت منابع انسانی انجام امور مربوط به اجراي سياست ها و خط مشي هاي پرسنلی شركت را از طريق هدايت و رهبري، برنامه ريزي، تقسيم كار، كنترل و نظارت، آموزش و ارائه رهنمودها ، ارائه مشاوره هاي لازم و حفظ و رعايت مقررات و ضوابط شركت  و همچنين هدايت فعاليت ها در مسير برقراري و استمرار و تعمیق سيستم استاندارد جهاني مديريت كيفيت و تعالي سازمان را برعهده دارد.

انجام پروژه های مهندسی تحت نظر و اخذ تایید شرکت ABB  انگلستان و ایتالیا این امکان را برای شرکت فراهم نمود تا در سظح استاندار جهانی خصوصا" در زمینه پروسس و  کنترل و برق و ابزار دقیق بتواند خدمات مهندسی ارائه نماید. مدیریت مطالعه HAZOP تجربه مطالعه مخاطرات و سهولت بهره برداری از یک پلانت تولیدی را برای شرکت بهمراه داشته است.

ایمنی و حفاظت نیروی انسانی از اولویتهای شرکت در اجرای پروژه ها و در محیط تولیدی خود بوده است. اخذ گواهی صلاحیت ایمنی کار دست آور آموزش و استقرار سیستم ایمنی و قدرت یخشیدن به مسئولین ایمنی در ایمن سازی اجرای کار بوده است. 

 

logo