مديريت پروژه تأمين، نصب و مهندسي نرم افزار سيستم DCS يكپارچه سكوي سلمان

بهره بردار: شرکت نفت فلات قاره ایران

کارفرما: شرکت کره ای OCEAN DEVELOPMENT LLC
محل اجرای پروژه: سکوی سلمان مستقر در حوزه نفتی لاوان
هدف از اجرای پروژه: ادغام سازی سیستم کنترل3000 Centum از شرکت Yokogawa با سیستم کنترل infi90 از شرکت ABB

مهمترین کارهای انجام شده برروی سکوی سلمان:

  • تهیه ، نصب و راه اندازی یک Node جدید در سیستم infi90 بطوریکه امکان تبادل اطلاعات بین سیستم کنترل infi90 و سیستم کنترل Yokogawa امکان پذیر گردد. انجام این تبادل اطلاعات بر بستری از Modbus TCP/IP می باشد
  • دسترسی تمامی صفحات HMI تعریف شده در کنسولهای سیستم Yokogawa از طریق کنسولهای سیستم infi90

        بدین ترتیب اپراتورها تمامی اطلاعات دریافتی و فرامین ارسالی به سیستم Yokogawa را بدون نیاز به کنسولهای سیستم
        Yokogawa از طریق کنسولهای سیستم infi90 شرکت ABB انجام میدهند. در انجام این پروژه از Composer Ver. 6.0
        وHGS800 Ver. 6.0 استفاده شده است.
 


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس