عمليات نصب كليه تجهيزات برقي و ابزار دقيق و نصب و تست PIPING و عايقكاري لوله ها و تجهيزات واحد جديد فرمالدئيد شركت صنايع شيميائي فارس

بهره بردار: شرکت صنایع شیمیائی فارس
کارفرما: شرکت صنایع شیمیائی فارس
محل اجرای پروژه: سایت صنایع شیمیائی در زرگان فارس
هدف از اجرای پروژه: تکمیل واحد جدید فرمالدئید

مهمترین کارهای انجام شده در سایت صنایع شیمیائی:

  • طراحی، اجرا، تست و راه اندازی کلیه فعالیت های برقی شامل:

      طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی انواع تابلوهای برق Power
      نصب و راه اندازی انواع موتورهای صنعتی مانند FC، Soft Starter، Liquid starter و ...
      نصب و راه اندازی انواع سیستم های UPS و باطری خانه
      طراحی و اجرای کلیه فعالیت های مربوط به روشنایی شامل ساخت تابلو و ...

  • طراحی و اجرای کلیه فعالیت های مربوط به ارت
  • طراحی، اجرا، تست و راه اندازی کلیه فعالیت های ابزاردقیق

      شامل:کلیه موارد مربوط به Detectorها (Gas detector، Flame Detector، Smoke Detector و ...) و همچنین کالیبره کردن کلیه
      تجهیزات ابزاردقیق دما و فشار

  • طراحی و ساخت سیستم های اتوماسیون(PMS)، نصب و راه اندازی آنها
  • طراحی، اجرا، تست کلیه فعالیت های Piping

      انجام جوشکاری های آرگون ومعمولی بر روی لوله های stainless steel و carbon steel
      نصب و اجرای انواع تست از قبیلNDT ،هیدرو تست
      ساخت ونصب ساپورت
      عایق کاری لوله ها و تجهیزات
      انجام Electrical & Steam Tracing
 

 


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس