سيستم كنترل توزيع توان (PDCS) واحدهاي اوره، اوره هندلينگ و آمونياك پتروشيمي شيراز (Urea, Urea handling & Ammonia)

 هدف از این پروژه مونیتورینگ و کنترل توزیع توان در واحدهای اوره، اوره هندلینگ و آمونیاک پتروشیمی شیراز بوده است که طراحی و ساخت آن به سفارش شرکت PIDEC  توسط شرکت صنعتی فارس اسکات انجام شده است. در این پروژه از دو عدد PLC زیمنس سری S7 - 400 به منظور کنترل سیستم و دو عدد PC به منظور مونیتورینگ استفاده شده است.

CPU های استفاده شده در این پروژه بصورت Redundant می باشند که در حالت عادی یکی از CPU ها فعال بوده و کنترل پروسه را عهده دار است و CPU دیگر standby می باشد.I/O های استفاده شده دارای خاصیت Hot Plug بوده و در حین سرویس دهی سیستم قابل تعویض می باشند. بنابراین چنانچه یکی از کارت ها آسیبی ببیند بدون اینکه کل سیستم دچار مشکلی گردد می توان آن را تعویض نمود.

 PC های استفاده شده به منظور مونیتورینگ بصورت Redundant عمل می نمایند و بدین منظور از شبکه RedundantEthernet استفاده شده است. اطلاعات لینک های مربوط به Metering Device ها از طریق شبکه Modbus به سیستم کنترل منتقل گردیده و سپس جهت مونیتورینگ به PC ارسال می گردد.

 

  


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس