طراحي و ساخت تابلوهاي روشنايي توقفگاه احسان قطار شهري شيراز

 این پروژه شامل ساخت تابلوهای روشنایی مربوط به توقفگاه احسان قطار شهری شیراز بوده است که طراحی و ساخت آن به سفارش شرکت سد و عمران پارس گستر توسط شرکت صنعتی فارس اسکات انجام شده است. این پروژه شامل تابلوهای برق و روشنایی در اندازه های مختلف می باشد.

تمام قطعات استفاده شده در این تابلوها براساس سفارش خریدار از مارکهای معتبری همچونABB و هیوندایی بوده و طراحی، تأمین قطعات، ساخت و مونتاژ و تست تابلوها توسط شرکت صنعتی فارس اسکات انجام شده است در این پروژه

تهیه مدارک کارگاهی و ساخت مربوط به این تابلوها شامل مدارک  wiring diagram ، Single line diagram ، Cable schedule، wiring schedule و Panels arrangement و همچنین نظارت بر ساخت و مونتاژ تابلوها مطابق نقشه های کارگاهی برعهده واحد مهندسی شرکت صنعتی فارس اسکات بوده است.

 

کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس