سيستم اتوماسيون توزين مواد ورودي به كارخانجات قند اروميه

سيستم اتوماسيون توزين مواد ورودي كارخانجات قند اروميه در سال 1379 توسط اين شركت طراحي و توليد گرديده و در همين سال مورد بهره برداري رسيده است.


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس