سيستم هيدروتستر كارخانه فراسان

هدف از انجام اين پروژه، طراحي و ساخت سيستم هيدروتستر كارخانه لوله سازي فراسان مي باشد. اين سيستم جهت تست لوله هايي بطول 6 متر و با قطر بيشتر از يك متر مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين پروژه در سال 1378 به بهره برداري رسيده است.


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس