عمليات كنترلي سيستم كوره حرارتي شركت چدن سازان

هدف از انجام اين پروژه، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم كوره عمليات حرارتي به همراه سيستم كنترل با استفاده از منطقه فازي مونيتورينگ كوره در شركت چدن سازان مي باشد. در این پروژه ۶ سيستم، طراحي و تحويل کارفرما گرديده است كه تعداد پورت هاي ورودي و خروجي براي هر يك از سيستم ها بشرح زير مي باشد:

نوع پورت
تعداد
پورت هاي ورودي ديجيتال
16 عدد
پورت هاي خروجي ديجيتال
16 عدد
پورت هاي ورودي آنالوگ
80 عدد
پورت هاي خروجي آنالوگ
8 عدد

 
کارخانه چدن سازان

کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس