سيستم اتوماسيون كارخانه لعابيران

هدف از انجام اين پروژه طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم توزين و بارگيري اتوماتيك موادخام لعابمي باشد. در اين پروژه با استفاده از نرم افزار طراحي شده توسط اين شركت، تركيب موادخام اوليه براي رسيدن به لعاب با مشخصات خاصي محاسبه مي گردد و عمليات مطابق برنامه ريزي انجام شده با حركتاتوماتيك واگن زير سيلوهاي مختلف و بارگيري از آنها بصورت اتوماتيك و بدون دخالت دست انجام مي گيرد. تعداد پورتهاي ورودي و خروجي سيستم104 عدد مي باشد كه شامل 80 پورت ورودي ديجيتال، 20 پورت خروجي ديجيتال و 4 پورت ورودي آنالوگ مي باشد. اين پروژه در سال 77 به انجام رسيده است.

 

کارخانه لعابیران

کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس