طراحي سيستم اتوماسيون و سيستم كنترل واحد رزين كارخانه پشم شيشه ايران

طي اين پروژه طراحي پایه (BasicEngineering) شامل طراحي PFD، P&ID، Layout، ControlPhilosiphy و DataSheetهای مربوط به كليه تجهيزات ابزار دقيق براي پروژة نوسازي واحد رزين كارخانه پشم شيشه ايران تهيه گرديد.
 


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس