سيمان كارون

پروژه سیمان کارون در قالب دو پروژه در سال های 1385 تا 1387 و 1388 تا 1389 به انجام رسید.

هدف از انجام پروژه اول سیمان کارون تهیه مدارک مهندسی تفصیلی سیستم های برق و کنترل کارخانه بود که از جمله می توان به طراحی تفصیلی سیستم توزیع برق، سیستم برقگیر و کنترل کلیه لاجیک دیاگرام های تهیه شده در مقطع مهندسی تفصیلی اشاره کرد. در پروژه دوم کارخانه سیمان کارون شرکت صنعتی فارس اسکات عهده دار تأمین کلیه تجهیزات برق و کنترل و طراحی برق، نصب و راه اندازی تجهیزات برق، مکانیک، ابزار دقیق و اتوماسیون بارگیرخانه دوم خط در حال تولید کارخانه سیمان کارون از خروجی سیلوی سیمان تا انتهای خط بارگیری کیسه تا رسیدن به ظرفیت اسمی (120t/h ) به صورت کلید چرخان بود.


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس