جايگزيني سيستم PLCS5 زيمنس با سيستم PLC شركت گاز نار و كنگان

هدف از انجام اين پروژه تأمين و نصب سيستم اتوماسيون صنعتي، پردازش و كنترل اطلاعات عملياتي و فرآيندي مراكز توليد گاز نار و كنگان بوده است. با نصب سه دستگاه PLC در سه منطقه عملياتي مختلف، كاركنترل اطلاعات عملياتي و فرآيندي از طريق 960 پورت ورودي و 388 پورت خروجي بصورت اتوماتيك انجاممي گيرد. در اين پروژه 100 درصد نرم افزار و 90 درصد سخت افزار توسط شركت صنعتی فارس اسکات طراحي و توليد گرديده است. این شركتبا استفاده از CPUهای ژاپني ماتسوشيتا و  I/Oهاي ساخت خود اقدام به جايگزيني دستگاه های PLCسیستم های کنترل در این 3 منطقه عملیاتی نموده است که تاکنون به بهترین شکل مورد سرویس دهی قرارگرفته اند.


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس