بازسازي و نوسازي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق تأسيسات نفتي قديمي در جزيره سيري

پروژه بازسازي و نوسازي سیستم های کنترل و ابزار دقيق تأسيسات قديم جزيره سيري طي يك مناقصه بين المللي در تابستان 1380 به شركت صنعتی فارس اسكات بعنوان پيمانكار EPC واگذار گرديد و در تابستان 1383 با موفقیت به پايان رسيد.در اين پروژه، وزن كار مهندسي 18 درصد، وزن تداركات و تأمین تجهیزات 55 درصد و وزن عملیات ساخت و نصب 27 درصد بوده است که در ادامه به شرح جزئیات بیشتری از این پروژهمی پردازیم.


نمایی از اتاق کنترل نوسازی شده جزیره سیری

1- مهندسي پروژه
در این پروژه، کلیه فعالیت های مهندسی شامل مرور مجدد مهندسي پايه و انجام مهندسي تفصيلي که شامل مهندسي سيستم كنترل، مهندسي پروسس، مهندسي ابزاردقيق، مهندسي خريد و تداركات و مهندسي ساخت و نصب می شد به طور کامل توسط شرکت صنعتی فارس اسکات به انجام رسید که حاصل آن تولید بیش از 400 نوع مدرک مهندسی بود.


تصویری از پلان HMI واحد جداکننده نفت و گاز


تصویری از پلان HMI نیروگاه برق جزیره سیری

2- تداركات پروژه
كليه تجهيزات مورد نياز اين پروژه که عمدتاً تجهیزات ساخت خارج بوده اند توسط شركت صنعتي فارس اسكات تهيه و تأمين گرديد. در ادامه به برخی از این اقلام اشاره می شود:

1-2- تأمين سيستم كنترل DCS  با حدود هزار ورودي و خروجي از شرکت زیمنس


نمونه ای از تابلو DCS

2-2- تأمين سيستم ESD جهت تأسيسات نفتی قدیمی جزیره سیری با حدود سيصد سیگنال ورودي و خروجي از شرکت ABB
3-2- تأمين سيستمESD، طراحی و نصب سيستم مونيتورينگ و کنترل واحد ESD که شامل ۳52 عدد سيگنالDI ، ۱93 عدد سيگنال DOو ۶۴ عدد سيگنال AIبود. در اين سيستم ازPLC های ABBاستفاده شده است و نرم افزار مونيتورينگ و کنترل آن بر پايه نرم افزارIntouchطراحي شده است.
4-2- تأمين سيستم TankGaugingبه روش Servo براي سه مخزن يك ميليون بشكه اي و تأمین تجهیزات ابزار دقیق مربوط به آن. در این بخش از پروژه علاوه بر اندازه گیری سطح نفت مخازن با دقت ±0.1mm، عملیات اندازه گیری دانسیته نفت مخازن، میزان نفت بارگیری شده در مخازن و اندازه گیری حرارت نفت مخزن با نصب سنسور در سطوح ارتفاعی مختلف مخازنانجامگردید و نتایج اندازه گیری در سیستم مونیتورینگ نصب شده در اتاق کنترل نمایش داده می شد. اين سيستم با سيستم DCS مرتبط بوده و اطلاعات اين مخازن به سيستم DCS نيز انتقال داده می شد.
5-2- تأمين انواع ولوها از جمله شیرهای کنترلی، شیرهاي موتوري (MOV) و والوهاي قطع اضطراری (Shut-down) در سايزهايمختلف از 5/0 تا 48 اینچ.
2-6- تأمين كابل ها، سيني هاي كابل،JunctionBoxes و ساير تجهيزات مورد نیاز براي كليه عملیات کابل کشی كابلهاي كنترل وابزاردقيق.
7-2- تأمین تمامی تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز شامل انواع ترانسمیترها و سوئیچ های فشار، دما، فلو، سطح برای مونیتورینگ و کنترل در هر دو سیستم ESD و DCS


نمایی از فعالیت های اجرا شده کابل کشی ابزار دقیق پروژه بازسازی و نوسازی تاسسیسات نفت جزیره سیری

8-2- تأمین دو دستگاه هواساز (HVAC) برای اتاق کنترل
9-2- تأمین کلیه تجهیزات اعلام خطر و اطفاء حریق برای اتاق کنترل و تابلوهای ESD و DCS
10-2- تأمین کلیه کلیدهای قطع و وصل محلی موتورها و پمپ ها (LCS) از نوع کلیدهای با قابلیت ضد انفجاری (ExplosionProof)
11-2- تأمین UPS های برق جهت تأمین برق اضطراری تجهیزات سیستم کنترل و سیستم قطع اضطراری

3- عمليات نصب و راه اندازي

1-3- نصب و راه اندازي سيستم كنترل DCS و ESD و ساير تجهيزات كنترل
2-3- نصب و راه اندازي شيرهاي كنترل و قطع و وصل و قطع اضطراري و موتوری
3-3- انجام کلیه كابل كشي های سیستم کنترل و سیستم قطع اضطراری
4-3- تعويض كامل اتصالات و لوله هاي هواي ابزاردقيق


مراحل نصب، تست و راه اندازی   سیستم های کنترل جزیره سیری

5-3- نصب و راه اندازي سيستم هايHVACوF&G اتاق كنترل
6-3- بازسازی و نوسازی کامل اتاق کنترل شامل کف، سقف کاذب، کانال های هواساز، روشنایی، درب های Air Locked و ...

تجهيزاتي كه در این پروژه تحت نظارت سيستم كنترل قرار گرفته اند، عبارتند از:

  • تجهيزات نفت شامل تحويل نفت از سکو به جزیره، جداسازي ها نفت و گاز و آب (Separators)به ظرفيت یکصد هزار بشكه در روز 
  • جداسازي نفت و گاز و آب در تأسيسات جديدالاحداث به ظرفيت سي هزار بشكه
  • انتقال نفت از تجهيزات فوق الذكر به تانكهاي ذخيره به ظرفيت يك ميليون بشكه
  • انتقال نفت از تانكهاي ذخيره به بازوهاي بارگيري نفت به كشتي
  • تجهيزات گاز شامل تجهيزات دريافت گاز از سکو و جداسازي ذرات مايع و جامد از آن و انتقال به چرخه تولید و جمع آوري گازهاي جدا شده از نفت و انتقال آنها به Flare ها
  •  تجهيزات آب شامل دريافت آب دريا و فيلتر كردن و اكسيژن زدايي آب و پمپاژ آب به چاههاي نفت جهت حفظ فشار چاه‌هاي نفت


عملیات تعویض ولوهای 48 اینچ 


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس